10મી પાસ તાજેતરનું જોબ લિસ્ટ

જોબ વિભાગ જગયાઓ
ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી
posted 1 year ago
ભારત પોસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ 2286
આરસીયુઈએસ ભરતી 2018
posted 1 year ago
શહેરી અને પર્યાવરણીય સ્ટડી માટે પ્રાદેશિક કેન્દ્ર 175
ડીંડીગુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટની ભરતી
posted 1 year ago
ડીંડીગુલ જીલ્લા અદાલત 90
ઉત્તર ત્રિપુરા જિલ્લા અદાલતની ભરતી
posted 1 year ago
ઉત્તર ત્રિપુરા જિલ્લા કોર્ટ 24
દક્ષિણ કન્નડ જિલ્લા અદાલતની ભરતી
posted 1 year ago
દક્ષિણ કન્નડા જિલ્લા કોર્ટ 27
ઔરૈયા કોર્ટ ભરતી
posted 1 year ago
જિલ્લા અને સેશન્સ જજ ઔરૈયા 50
AAU ભરતી
posted 1 year ago
આસામ કૃષિ યુનિવર્સિટી 110
SPSC સિક્કિમ ભરતી
posted 1 year ago
સિક્કિમ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન 15
ઝારખંડ હાઇકોર્ટની ભરતી
posted 1 year ago
ઝારખંડ હાઇકોર્ટ 53
SDSC SHAR ભરતી
posted 1 year ago
સતીષ ધવન સ્પેસ સેન્ટર 20
ભારતીય ટપાલ કાર્યાલય ભરતી
posted 1 year ago
ગુજરાત પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ 10
KRCL ભરતી
posted 1 year ago
કોંકણ રેલવે કોર્પોરેશન લિમિટેડ 100
HDA ભરતી
posted 1 year ago
બાગાયત વિભાગ અનંતનાગ 23
DHFWS ભરતી
posted 11 months ago
જીલ્લા આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ સોસાયટી 31
HEC ભરતી
posted 11 months ago
હેવી એન્જીનીયરીંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (HEC) 109
DPL ભરતી
posted 11 months ago
દિલ્હી પબ્લિક લાયબ્રેરી 17
IPC ભરતી
posted 11 months ago
ભારતીય ટપાલ સર્કલ 14
CGHS ભુવનેશ્વર ભરતી
posted 11 months ago
કેન્દ્ર સરકાર સ્વાસ્થ્ય યોજના 8
SDO કુર્સીંગ પેટા વિભાજન દાર્જિલિંગ ભરતી
posted 11 months ago
ઉપ-વિભાગીય અધિકારી, કુર્સીંગ પેટા વિભાગ, દાર્જિલિંગ 179
MPEZ ભરતી
posted 11 months ago
એમપી પૂવર્ ક્ષેત્ર વિદ્યુત વિટારન કંપની લિ 67