12મી પાસ તાજેતરનું જોબ લિસ્ટ

જોબ વિભાગ જગયાઓ
એર ઇન્ડિયા કેબિન ક્રુ ભરતી
posted 1 year ago
એર ઇન્ડિયા 209
બીએમસી ભરતી 2018
posted 1 year ago
ગ્રેટર મુંબઇ મહાનગરપાલિકા 867
KPSC ભરતી
posted 1 year ago
કેરલ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન 14
DMF ભરતી
posted 1 year ago
જીલ્લા મીનરલ ફાઉન્ડેશન ફંડ, જજપુર 96
RSMSSB ભરતી
posted 1 year ago
રાજસ્થાન ગૌણ અને મંત્રી સેવાઓની પસંદગી બોર્ડ 700
UKSSSC ભરતી
posted 1 year ago
ઉત્તરાખંડ સ્ટાફ પસંદગી કમિશન 1218
District Revenue
posted 1 year ago
District Revenue 128
IAF ભરતી
posted 1 year ago
ઇન્ડિયા એર ફોર્સ 184
NHM દંતેવાડા ભરતી
posted 1 year ago
રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય મિશન 36
UPSSSC VDO ભરતી
posted 1 year ago
ઉત્તર પ્રદેશ નિયામક સર્વિસ પસંદગી કમિશન 1953
LHMC ભરતી
posted 1 year ago
લેડી હાર્ડિંગે મેડિકલ કોલેજ 16
દિલ્હી યુનિવર્સિટી ભરતી
posted 1 year ago
દિલ્હી યુનિવર્સિટી 19
DMHFW રાજસ્થાન ભરતી
posted 1 year ago
મેડિકલ હેલ્થ ફેમિલી વેલફેર રાજસ્થાન 1534
TSPSC VRO ભરતી
posted 1 year ago
તેલંગાણા સ્ટેટ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન 700
KSP ભરતી
posted 1 year ago
કર્ણાટક રાજ્ય પોલીસ 2113
કોરાબા કલેકટર જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ભરતી
posted 1 year ago
કોરાબા કલેકટર જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ 12
DLSA રાજસમંડ ભરતી
posted 1 year ago
જીલ્લા કાનૂની સેવા અધિકારી 17
બલાંગીરી જિલ્લા કોર્ટ ભરતી
posted 1 year ago
બલાંગીરી જીલ્લા કોર્ટ 17
WBHRB ભરતી
posted 1 year ago
પશ્ચિમ બંગાળ આરોગ્ય ભરતી બોર્ડ 590
DRDA કેન્દ્રેપાર ભરતી
posted 1 year ago
જીલ્લા ગ્રામીણ વિકાસ એજન્સી કેન્દ્રાપ્રા 29