12મી પાસ તાજેતરનું જોબ લિસ્ટ

જોબ વિભાગ જગયાઓ
એર ઇન્ડિયા કેબિન ક્રુ ભરતી
posted 1 year ago
એર ઇન્ડિયા 209
બીએમસી ભરતી 2018
posted 1 year ago
ગ્રેટર મુંબઇ મહાનગરપાલિકા 867
KPSC ભરતી
posted 1 year ago
કેરલ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન 14
DMF ભરતી
posted 1 year ago
જીલ્લા મીનરલ ફાઉન્ડેશન ફંડ, જજપુર 96
RSMSSB ભરતી
posted 1 year ago
રાજસ્થાન ગૌણ અને મંત્રી સેવાઓની પસંદગી બોર્ડ 700
UKSSSC ભરતી
posted 1 year ago
ઉત્તરાખંડ સ્ટાફ પસંદગી કમિશન 1218
District Revenue
posted 11 months ago
District Revenue 128
IAF ભરતી
posted 11 months ago
ઇન્ડિયા એર ફોર્સ 184
NHM દંતેવાડા ભરતી
posted 11 months ago
રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય મિશન 36
UPSSSC VDO ભરતી
posted 11 months ago
ઉત્તર પ્રદેશ નિયામક સર્વિસ પસંદગી કમિશન 1953
LHMC ભરતી
posted 11 months ago
લેડી હાર્ડિંગે મેડિકલ કોલેજ 16
દિલ્હી યુનિવર્સિટી ભરતી
posted 11 months ago
દિલ્હી યુનિવર્સિટી 19
DMHFW રાજસ્થાન ભરતી
posted 11 months ago
મેડિકલ હેલ્થ ફેમિલી વેલફેર રાજસ્થાન 1534
TSPSC VRO ભરતી
posted 11 months ago
તેલંગાણા સ્ટેટ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન 700
KSP ભરતી
posted 11 months ago
કર્ણાટક રાજ્ય પોલીસ 2113
કોરાબા કલેકટર જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ભરતી
posted 11 months ago
કોરાબા કલેકટર જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ 12
DLSA રાજસમંડ ભરતી
posted 11 months ago
જીલ્લા કાનૂની સેવા અધિકારી 17
બલાંગીરી જિલ્લા કોર્ટ ભરતી
posted 11 months ago
બલાંગીરી જીલ્લા કોર્ટ 17
WBHRB ભરતી
posted 11 months ago
પશ્ચિમ બંગાળ આરોગ્ય ભરતી બોર્ડ 590
DRDA કેન્દ્રેપાર ભરતી
posted 11 months ago
જીલ્લા ગ્રામીણ વિકાસ એજન્સી કેન્દ્રાપ્રા 29