સ્નાતક તાજેતરનું જોબ લિસ્ટ

જોબ વિભાગ જગયાઓ
એનઆઇઓએસ ઇ.ડી.પી., જે.આર. ભરતી
posted 10 months ago
એનઆઇઓએસ વિભાગ 44
એમપીએસસીસી ભરતી 2018
posted 10 months ago
મધ્યપ્રદેશ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન 29
કેન ફિન હોમ્સ ભરતી
posted 10 months ago
કેન ફિન હોમ્સ લિમિટેડ 125
ઝારખંડ હાઇકોર્ટની ભરતી
posted 10 months ago
ઝારખંડ હાઇકોર્ટ 149
BSPHCL ભરતી
posted 10 months ago
બિહાર સ્ટેટ પાવર હોલ્ડિંગ કંપની લિમિટેડ 90
BECIL ભરતી
posted 10 months ago
બ્રોડકાસ્ટ એન્જીનીયરીંગ કન્સલ્ટન્ટ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ 390
મિઝોરમ PSC ભરતી
posted 10 months ago
મિઝોરમ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન 12
UPPSC ભરતી
posted 10 months ago
ઉત્તર પ્રદેશ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન 1105
MMRDA ભરતી
posted 9 months ago
મુંબઈ મેટ્રોપોલિટન રિજન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી 26
IREL ભરતી
posted 9 months ago
ઇન્ડિયન રેર અર્થ્સ લિમિટેડ 57
SSA ભરતી
posted 9 months ago
સર્વ શિક્ષા અભિયાન 84
NIE ભરતી
posted 9 months ago
નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એપિડેમિઓલોજી 46
RCB ભરતી
posted 9 months ago
પ્રાદેશિક કેન્દ્ર બાયોટેકનોલોજી 10
NVS ભરતી
posted 9 months ago
નવોદય વિદ્યાલય સમિતિ 611
BBNL ભરતી
posted 9 months ago
ભારત બ્રોડબેન્ડ નેટવર્ક લિમિટેડ 20
BSRDCL ભરતી
posted 9 months ago
બિહાર સ્ટેટ રોડ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ 6
અલ્હાબાદ યુનિવર્સિટી ભરતી
posted 9 months ago
અલ્હાબાદ યુનિવર્સિટી 204
IBPS RRB ભરતી
posted 9 months ago
ઇન્સ્ટિયૂટ ઓફ બેન્કિંગ પર્સનલ સિલેકશન - IBPS 10200
મિઝોરમ PSC ભરતી
posted 8 months ago
મિઝોરમ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન 2
HECL ભરતી
posted 8 months ago
હેવી એન્જીનીયરીંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ રાંચી 3