સ્નાતક તાજેતરનું જોબ લિસ્ટ

જોબ વિભાગ જગયાઓ
એનઆઇઓએસ ઇ.ડી.પી., જે.આર. ભરતી
posted 8 months ago
એનઆઇઓએસ વિભાગ 44
એમપીએસસીસી ભરતી 2018
posted 8 months ago
મધ્યપ્રદેશ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન 29
કેન ફિન હોમ્સ ભરતી
posted 8 months ago
કેન ફિન હોમ્સ લિમિટેડ 125
ઝારખંડ હાઇકોર્ટની ભરતી
posted 8 months ago
ઝારખંડ હાઇકોર્ટ 149
BSPHCL ભરતી
posted 8 months ago
બિહાર સ્ટેટ પાવર હોલ્ડિંગ કંપની લિમિટેડ 90
BECIL ભરતી
posted 8 months ago
બ્રોડકાસ્ટ એન્જીનીયરીંગ કન્સલ્ટન્ટ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ 390
મિઝોરમ PSC ભરતી
posted 8 months ago
મિઝોરમ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન 12
UPPSC ભરતી
posted 7 months ago
ઉત્તર પ્રદેશ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન 1105
MMRDA ભરતી
posted 7 months ago
મુંબઈ મેટ્રોપોલિટન રિજન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી 26
IREL ભરતી
posted 7 months ago
ઇન્ડિયન રેર અર્થ્સ લિમિટેડ 57
SSA ભરતી
posted 7 months ago
સર્વ શિક્ષા અભિયાન 84
NIE ભરતી
posted 7 months ago
નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એપિડેમિઓલોજી 46
RCB ભરતી
posted 7 months ago
પ્રાદેશિક કેન્દ્ર બાયોટેકનોલોજી 10
NVS ભરતી
posted 7 months ago
નવોદય વિદ્યાલય સમિતિ 611
BBNL ભરતી
posted 7 months ago
ભારત બ્રોડબેન્ડ નેટવર્ક લિમિટેડ 20
BSRDCL ભરતી
posted 7 months ago
બિહાર સ્ટેટ રોડ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ 6
અલ્હાબાદ યુનિવર્સિટી ભરતી
posted 7 months ago
અલ્હાબાદ યુનિવર્સિટી 204
IBPS RRB ભરતી
posted 7 months ago
ઇન્સ્ટિયૂટ ઓફ બેન્કિંગ પર્સનલ સિલેકશન - IBPS 10200
મિઝોરમ PSC ભરતી
posted 6 months ago
મિઝોરમ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન 2
HECL ભરતી
posted 6 months ago
હેવી એન્જીનીયરીંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ રાંચી 3