અનુસ્નાતક તાજેતરનું જોબ લિસ્ટ

જોબ વિભાગ જગયાઓ
GNDU ભરતી
posted 1 year ago
ગુરુ નાનક દેવ યુનિવર્સિટી 456
DCRUSTM ભરતી
posted 11 months ago
DCRUSTM સાયન્સ ટેકનોલોજી 44
PGCIL ભરતી
posted 11 months ago
પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ 25
NCERT ભરતી
posted 11 months ago
નેશનલ કાઉન્સિલ એડ્યુકેશનલ રિસેર્ચ તાલીમ 30
NHM અરુણાચલ પ્રદેશની ભરતી
posted 11 months ago
રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય મિશન અરુણાચલ પ્રદેશ 296
AllMS દિલ્હીની ભરતી
posted 11 months ago
ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ 150
NRHM પંજાબ ભરતી
posted 11 months ago
રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આરોગ્ય મિશન 26
VMMC ભરતી
posted 11 months ago
વર્ધમાન મહાવીર મેડિકલ કોલેજ સફદરજંગ હોસ્પિટલ 345
CUSB ભરતી
posted 11 months ago
સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી, દક્ષિણ બિહાર 38
RSSOPCA ભરતી
posted 11 months ago
રાજસ્થાન રાજ્ય બીજ ઓર્ગેનીક ઉત્પાદન પ્રમાણન એજન્સી 45
PCMC ભરતી
posted 11 months ago
પિંપરી ચિંચવાડ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન 62
NRCPB ભરતી
posted 11 months ago
નેશનલ રિસર્ચ સેન્ટર ઓન પ્લાન્ટ બાયોટેક્નોલોજી 6
MEDL ભરતી
posted 11 months ago
મણિપુર એડયુકેશન ડેપટ લેકચર ભરતી 409
PNRD આસામ ભરતી
posted 10 months ago
પંચાયતો રૂરલ ડેવલપમેન્ટ 12
દેના બેંક ભરતી
posted 10 months ago
દેના બેંક 1
LIC ભરતી
posted 10 months ago
લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશન 700
MPWZ ભરતી
posted 10 months ago
મધ્યપ્રદેશ પશ્ચિમ ક્ષેત્ર વિદ્યુત વિટારન કંપની લિમિટેડ 16
IIMR ભરતી
posted 10 months ago
ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મિલેટ્સસર્ચ 1
CERC ભરતી
posted 10 months ago
સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન 4
AIIMS જોધપુર ભરતી
posted 10 months ago
ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ 71