અનુસ્નાતક તાજેતરનું જોબ લિસ્ટ

જોબ વિભાગ જગયાઓ
GNDU ભરતી
posted 1 year ago
ગુરુ નાનક દેવ યુનિવર્સિટી 456
DCRUSTM ભરતી
posted 1 year ago
DCRUSTM સાયન્સ ટેકનોલોજી 44
PGCIL ભરતી
posted 1 year ago
પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ 25
NCERT ભરતી
posted 1 year ago
નેશનલ કાઉન્સિલ એડ્યુકેશનલ રિસેર્ચ તાલીમ 30
NHM અરુણાચલ પ્રદેશની ભરતી
posted 1 year ago
રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય મિશન અરુણાચલ પ્રદેશ 296
AllMS દિલ્હીની ભરતી
posted 1 year ago
ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ 150
NRHM પંજાબ ભરતી
posted 1 year ago
રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આરોગ્ય મિશન 26
VMMC ભરતી
posted 1 year ago
વર્ધમાન મહાવીર મેડિકલ કોલેજ સફદરજંગ હોસ્પિટલ 345
CUSB ભરતી
posted 1 year ago
સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી, દક્ષિણ બિહાર 38
RSSOPCA ભરતી
posted 1 year ago
રાજસ્થાન રાજ્ય બીજ ઓર્ગેનીક ઉત્પાદન પ્રમાણન એજન્સી 45
PCMC ભરતી
posted 1 year ago
પિંપરી ચિંચવાડ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન 62
NRCPB ભરતી
posted 1 year ago
નેશનલ રિસર્ચ સેન્ટર ઓન પ્લાન્ટ બાયોટેક્નોલોજી 6
MEDL ભરતી
posted 1 year ago
મણિપુર એડયુકેશન ડેપટ લેકચર ભરતી 409
PNRD આસામ ભરતી
posted 1 year ago
પંચાયતો રૂરલ ડેવલપમેન્ટ 12
દેના બેંક ભરતી
posted 1 year ago
દેના બેંક 1
LIC ભરતી
posted 1 year ago
લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશન 700
MPWZ ભરતી
posted 1 year ago
મધ્યપ્રદેશ પશ્ચિમ ક્ષેત્ર વિદ્યુત વિટારન કંપની લિમિટેડ 16
IIMR ભરતી
posted 1 year ago
ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મિલેટ્સસર્ચ 1
CERC ભરતી
posted 1 year ago
સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન 4
AIIMS જોધપુર ભરતી
posted 1 year ago
ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ 71