તાજેતરનું જોબ લિસ્ટ

જોબ શરુ થવાની તારીખ જગ્યા રાજ્ય
જીએસપીસી એલએનજીની ભરતી
by ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન posted 1 year ago
28 Apr, 2018 60 ગુજરાત
જિયો ભરતી
by રિલાયન્સ વિભાગ posted 1 year ago
01 Jan, 2000 80000 ઓલ ઇન્ડિયા
આસામ પોલીસ ભરતી
by પોલીસ ભરતી બોર્ડ આસામ posted 1 year ago
02 May, 2018 5494 આસામ
એનટીપીસીની ભરતી 2018
by નેશનલ થર્મલ પાવર કોર્પોરેશન લિમિટેડ posted 1 year ago
20 Apr, 2018 164 ઓલ ઇન્ડિયા
જીટીયુ પ્રોફેસર ભરતી
by ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી posted 1 year ago
25 Apr, 2018 35 ગુજરાત
યુપીએસસી સીએપીએફની ભરતી 2018
by યુપીએસસી વિભાગ posted 1 year ago
25 Apr, 2018 398 ઓલ ઇન્ડિયા
ડીએમડબલ્યુ પટિયાલા ભરતી 2018
by રેલવે બોર્ડ posted 1 year ago
16 May, 2018 140 પંજાબ
આર.પી.સી.સી. ભરતી
by રાજસ્થાન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન posted 1 year ago
20 Apr, 2018 134 રાજસ્થાન