પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર અસિસ્ટન્ટ પોસ્ટ્સ 12 પાસ 12500 to 28500 400 18 to 30 64 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. જુનિયર અસિસ્ટન્ટ પોસ્ટ્સ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-11-05 00:00:00 થી 2018-12-05 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Airports Authority of India * Post Name : Jr. Assistant Posts (Fire Service) * Total Post : 64 * Job Location : Kolkata , West Bengal * Age Limited : 18 to 30 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : Rs. 12,500 to 28,500/- * Application Fees : Rs. 400/- * Selection Process : Interview Apply Link : [Download](https://www.aai.aero/) Application Online Link : [Download](https://cdn.digialm.com//EForms/configuredHtml/1258/56446//Instruction.html)

AAI ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો