પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 કેબીન ક્રૂ 12 પાસ 15000 1500 27 Minimum 42 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. કેબીન ક્રૂ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-27 00:00:00 થી 2019-04-19 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Airline Allied Services Ltd * Post Name : Cabin Crew * Vacancies : 42 * job Location : All Over India * Qualification : 12th Pass * Age Limite : Maximum 27 Year * Pay Scale : Rs.15,000/- > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.1500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online Link : [Click Here](http://www.airindia.in/) Application Form Link : [Download](http://www.airindia.in/)

AASL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો