આવિન ટ્રિચી ભરતી
આવિન ટ્રિચી દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ડ્રાઇવર Degree 5200 to 39100 250 N/A 13 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ડ્રાઇવર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-04 00:00:00 થી 2019-02-22 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Aavin Trichy * Post Name : Driver * Total Post : 13 * Job Location : Trichy, Karur, Ariyalur, Perambalur * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Degree * Salary : Rs.5,200 - Rs.39,100/- > Selection Process : * Written Exam * Oral Test > Application Fees : * General / OBC: Rs.250/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](http://www.aavinmilk.com/) Application Online Link : [Download](http://www.aavinmilk.com/hrtryapp050219.pdf)

આવિન ટ્રિચી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો