પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 વેટરનરી અસિસ્ટન્ટ B.sc N/A 0 18 to 45 75 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. વેટરનરી અસિસ્ટન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-25 00:00:00 થી 2019-02-12 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Directorate of Animal Husbandry & Veterinary Services, GOA * Post Name : Veterinary Assistant * Total Post : 75 * Job Location : Goa * Age Limited : 18 to 45 Year * Education Qualification : B.Sc * Salary : In Notification * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Test * Interview Apply Online : [Click Here](http://ahvs.goa.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/10mtDB7bUKNhBmhC3MKu7CFtNPYif4Jmg/view)

AHVS ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો