પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 યુટીલીટી એજેન્ટ કમ રેમ્પ ડ્રાઈવર 10 પાસ 18360 500 33 Minimum 50 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. યુટીલીટી એજેન્ટ કમ રેમ્પ ડ્રાઈવર

    મુલાકાત તારીખ:
    2018-12-21 00:00:00 થી 2018-12-21 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Air India Air Transport Services Limited * Post Name : Utility Agent cum Ramp Driver * Total Post : 50 * Job Location : Mumbai, Maharashtra * Age Limited : Maximum 33 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.18,360/- > Application Fees : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees > Selection Process : * Physical Endurance Test * Written Test Apply Link : [Download](http://www.airindia.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1NBgVCVhXtUFalj-ajtGzKAFB_LKvL0S2/view?usp=drive_open)

AIATSL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો