પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિક્યુરિટી એજેન્ટ Graduate 20154 0 36 Minimum 29 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સિક્યુરિટી એજેન્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-19 00:00:00 થી 2019-02-09 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-10 00:00:00 થી 2019-02-10 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Air India Air Transport Services Limited * Post Name : Security Agents * Total Post : 29 * Job Location : Jaipur, Rajasthan * Age Limited : Maximum 36 Year * Education Qualification : Graduate * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification > Salary : * For AVSEC Qualified : Rs.20,154/- * For Non-AVSEC Qualified : Rs.17,654/- Apply Online : [Click Here](http://www.airindia.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1Jj0lgblaWbbFnascoaXG3H8z-gLszgVJ/view)

AIATSL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો