પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એરક્રાફ્ટ મેન્ટેનન્સ એન્જિનિયર 12 પાસ 95000 0 55 Minimum 160 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. એરક્રાફ્ટ મેન્ટેનન્સ એન્જિનિયર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-05 00:00:00 થી 2019-03-05 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-04-01 00:00:00 થી 2019-04-01 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-04-12 00:00:00 થી 2019-04-12 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Air India Engineering Services Limited * Post Name : Aircraft Maintenance Engineer * Vacancies : 160 * job Location : New Delhi * Qualification : 12th Pass * Age Limite : Maximum 55 Year * Pay Scale : Rs. 95,000/- * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Shortlisting * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://www.airindia.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1af3keyPsDZTFOfWqHizRMvdRj5yl9EjK/view)

AIESL AME ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો