પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 યુટીલીટી હેન્ડ 8 પાસ 16800 to 18600 500 50 Minimum 100 જગ્યા
2 ડ્રાઇવર 8 પાસ 16800 to 18600 500 50 Minimum 15 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. યુટીલીટી હેન્ડ

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-01-05 00:00:00 થી 2019-01-05 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Air India Engineering Services Limited * Post Name : Utility Hand * Total Post : 100 * Job Location : Delhi * Age Limited : Maximum 50 Year * Education Qualification : 8th Pass * Salary : Rs.16,800 - Rs.18,600/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.250/- Apply Link : [Download](http://aiesl.airindia.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1aCSsP-ovANeOmKK7jRBdkhpTSTGTqzTk)

 • 2. ડ્રાઇવર

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-01-12 00:00:00 થી 2019-01-12 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Air India Engineering Services Limited * Post Name : Driver * Total Post : 15 * Job Location : Delhi * Age Limited : Maximum 50 Year * Education Qualification : 8th Pass * Salary : Rs.16,800 - Rs.18,600/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.250/- Apply Link : [Download](http://aiesl.airindia.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1aCSsP-ovANeOmKK7jRBdkhpTSTGTqzTk)

AIESL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો