પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એરક્રાફ્ટ મેન્ટેનેન્સ એન્જિનિયર 12 પાસ 95000 to 128000 0 60 Minimum 70 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. એરક્રાફ્ટ મેન્ટેનેન્સ એન્જિનિયર

    મુલાકાત તારીખ:
    2019-02-11 00:00:00 થી 2019-02-11 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Air India Engineering Services Limited * Post Name : Aircraft Maintenance Engineer * Total Post : 70 * Job Location : Kerala, Maharastra * Age Limited : Maximum 60 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : Rs. 95,000 – Rs. 1,28,000/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Online : [Click Here](http://www.airindia.in) Application Online Link : [Download](http://www.airindia.in/writereaddata/Portal/career/697_1_Advertisement-for-AMEs_-TRV-NAG.pdf)

AIESL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો