પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એરક્રાફ્ટ ટેકનિશિયન ડિપ્લોમાં એન્જીનિયરિંગ 20000 1000 35 Minimum 111 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. એરક્રાફ્ટ ટેકનિશિયન

    મુલાકાત તારીખ:
    2018-09-04 00:00:00 થી 2018-09-10 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Air India Engineering Services Limited * Total Post : 111 * Post Name : Aircraft Technician * Job Location : Delhi * Age Limite : Maximum 35 Year * Salary : Rs. 20,000/ Per month > Education Qualification : * Diploma in Engineering / Mechanical Engineering * Aircraft Maintenance Engineering > Application Fee : * General / OBC: Rs.1000/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees > Selection Procces : * Trade Test * Skill Test * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://aiesl.airindia.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1Ua_7vzAEdnl3nydFRr1yVxMCwh2r8THL/view?usp=drive_open)

AIESL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો