પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 નોન -ફેકલ્ટી 10 પાસ 20000 to 40970 0 18 to 40 231 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. નોન -ફેકલ્ટી

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-01 00:00:00 થી 2019-02-15 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : All India Institutes of Medical Sciences * Post Name : Non-Faculty * Total Post : 231 * Job Location : Bhopal, Madhya Pradesh * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.20,000 - Rs.40,970/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.aiimsbhopal.edu.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1fx6yg1MqXCAU9P7s5LxRK9zr6fEwYaSK)

AIIMS ભોપાલ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો