પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર રેસિડેન્ટ્સ એમબીબીએસ 60000 1000 N/A 100 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. જુનિયર રેસિડેન્ટ્સ

    મુલાકાત તારીખ:
    2019-01-22 00:00:00 થી 2019-01-22 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : All India Institutes of Medical Sciences * Post Name : Junior Residents * Total Post : 100 * Job Location : Bhubaneswar, Odisha * Age Limited : Maximum 36 Year * Education Qualification : MBBS * Salary : Rs . 60,000/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * Gen/ OBC: Rs. 1000/- * SC/ ST/ Ex-Servicemen: Rs. 500/- * Pay the Examination Fee through NEFT * Account No. : 557820110000006 * IFSC Code : BKID0005578 * MICR Code : 751013019 * Payable at Bank of India, AIIMS, Bhubaneswar Branch, Odisha * The NEFT details may be specified in the application Form at Sl. No. 16 by the candidates. Apply Online : [Click Here](https://aiimsbhubaneswar.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1a42z4mGqfHKfKEbtWSieOPSHKp77elXL/view?usp=drive_open)

AIIMS ભૂબનેશ્વર ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો