પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિનિયર રેસીડેંટ એમબીબીએસ 18750 to 6600 1000 37 Minimum 101 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સિનિયર રેસીડેંટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-11-19 00:00:00 થી 2018-12-18 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur * Post Name : Senior Residents * Total Post : 101 * Job Location : Jodhpur, Rajasthan. * Age Limited : Maximum 37 Year * Education Qualification : MBBS * Salary : Rs. 18,750 + 6,600 (Grade Pay) > Application Fees : * General/OBC category: Rs. 1,000/- * SC/ST: Rs. 800/- * OPH Candidate: Nil > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Link : [Download](https://www.aiimsjodhpur.edu.in/) Application Online Link : [Download](http://176.9.103.92/SR/SR_2018_2/)

AIIMS જોધપુર ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો