પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 લવર ડિવિઝન ક્લાર્ક, DEO 12 પાસ 19900 to 81100 1000 18 to 30 37 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. લવર ડિવિઝન ક્લાર્ક, DEO

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-02 00:00:00 થી 2019-01-27 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur * Post Name : Lower Division Clerk, DEO * Total Post : 37 * Job Location : Jodhpur, Rajasthan * Age Limited : 18 to 30 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : Rs. 19,900 /- to Rs. 81,100/- pm * Selection Process : Interview > Application Fees : * Gen/ OBC: Rs.1000/- * SC/ST/PWD/Women: Rs. 200/- Apply Online : [Click Here](https://www.aiimsjodhpur.edu.in/) Application Online Link : [Download](https://www.aiimsjodhpur.edu.in/TCS/clerical/)

AIIMS જોધપુર ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો