પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સ્ટોર કીપર, કેશિયર Graduate in Commerce 19900 to 44900 1000 N/A 119 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સ્ટોર કીપર, કેશિયર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-11 00:00:00 થી 2019-02-09 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : All India Institute of Medical Sciences * Post Name : Store Keeper, Cashier * Total Post : 119 * Job Location : Jodhpur, Rajasthan * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Graduate in Commerce * Salary : Rs.19,900 - Rs.44,900/- > Selection Process : * Written Test * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.1000/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.200/- Apply Online : [Click Here](https://www.aiimsjodhpur.edu.in/) Application Online Link : [Download](https://www.aiimsjodhpur.edu.in/TCS/Direct_Recruitment/)

AIIMS જોધપુર ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો