પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Non-Academics Junior Resident (Clinical) એમબીબીએસ 56100 1000 30 Minimum 20 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Non-Academics Junior Resident (Clinical)

    મુલાકાત તારીખ:
    2019-02-05 00:00:00 થી 2019-02-05 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : All India Institute of Medical Sciences, AIIMS * Post Name : Non-Academics Junior Resident (Clinical) * Total Post : 20 * Job Location : Jodhpur, Rajasthan * Age Limited : Maximum 30 Year * Education Qualification : MBBS * Salary : Rs.56,100/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.1000/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](http://www.aiimsjodhpur.edu.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1P8oml1L7X5Vpgwu6nzjC-5X-NQZw-gPj/view?usp=drive_open)

AIIMS જોધપુર ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો