પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિનિયર રેસિડેન્ટ Degree 67700 1000 N/A 71 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સિનિયર રેસિડેન્ટ

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-03-25 00:00:00 થી 2019-03-25 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-03-26 00:00:00 થી 2019-03-26 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : AIIMS Jodhpur * Post Name : Senior Resident * Vacancies : 71 * job Location : Jodhpur, Rajasthan * Qualification : degree * Age Limite : In Notification * Pay Scale : Rs.67,700/- * Selection Process : Interview > Application Fee : * Gen / OBC: Rs.1000/- * SC / ST / Ex-Servicemen: Rs.800/- Apply Online Link : [Click Here](https://www.aiimsjodhpur.edu.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1Xtv0TxgiX71bnxQAb_44jGdljHrME6n6/view?usp=drive_open)

AIIMS જોધપુર ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો