પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 નોન-એકેડેમીક્સ જુનિયર રેસિડેન્ટ MBBS ડિગ્રી 15600–5400–39100 1000 30 Minimum 40 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. નોન-એકેડેમીક્સ જુનિયર રેસિડેન્ટ

    મુલાકાત તારીખ:
    2018-10-01 00:00:00 થી 2018-10-01 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur * Post Name : Non-Academics Junior Resident * Total Post : 40 * Job Location : Jodhpur, Rajasthan * Age Limited : Maximum 30 Year * Education Qualification : MBBS Degree * Selection Process : Interview > Application Fees : * SC, ST, OPH and Females : No Fees * UR and OBC : Rs. 1,000/- > Salary : * Rs.15,600 - 39,100+ 5,400 (Grade Pay) + NPA plus Apply Online : [Click Here](http://www.aiimsjodhpur.edu.in/) Application online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1X0uDK5fFrKdbMIr0FkMGuSshoXFhPDAw/view)

AIIMS જોધપુર ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો