પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Group A, B & C 10 પાસ 5200 to 39100 0 18 to 40 33 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Group A, B & C

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-11 00:00:00 થી 2019-03-18 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh * Post Name : Group A, B & C * Total Post : 33 * Job Location : Rishikesh, Uttarakhand-249203 * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.5,200/- to Rs. 39,100/- pm * Selection Process : Interview > Application Fees : * UR/ OBC Candidate of Uttarakhand Grp A and B: Rs. 1,500/- * UR/ OBC Candidate of Uttarakhand Grp c: RS. 1,000/- * UR/ OBC non UttaraKhand Gro A and B: Rs. 3,000/- * UR / OBC Non UttaraKhand Grp c : Rs 2,000/- * SC/ ST/ Women/ OPH: No fees > Post Vacancies Details : * Medical Physicist - 01 * Chief Cashier - 01 * Assistant Engineer (Civil) - 03 * Assistant Engineer (Electrical) - 01 * Assistant Engineer (Air Conditioning & Refrigeration) - 01 * Junior Engineer (Civil) - 05 * Junior Engineer (Electrical) - 03 * Junior Engineer (Air Conditioning & Refrigeration) - 03Senior Mechanic (Air Conditioning & Refrigeration) - 05 * Mechanic (Air Conditioning & Refrigeration) - 05 Apply Online : [Click Here](http://aiimsrishikesh.edu.in/) Application Online Link : [Download](http://www.aiimsrishikesh.edu.in/recruitments.php)

AIIMS ઋષિકેશ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો