એર ઇન્ડિયા કેબિન ક્રુ ભરતી
એર ઇન્ડિયા દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એર ઇન્ડિયા કેબિન ક્રુ ભરતી એચ.એસ.સી. N/A 18 to 27 209 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. એર ઇન્ડિયા કેબિન ક્રુ ભરતી

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-04-12 00:00:00 થી 2018-05-02 00:00:00

    વિગતો:

    * Start Date of Online application : 12th April 2018 * Last Date of Application : 2nd May 2018 * Tentative Date of Written Examination for Experienced Cabin Crew : 6th May 2018 * Dates of Medical Test and Written Exam of Trainee Cabin Crew : Will announce later on the website **Physical & Medical Requirements** 1. Height: * Female: Minimum 160 cms * Male: Minimum 172 cms 2. BMI: * Female: Between 18 to 22 * Male: Between 18 to 25 3. Vision: * Near Vision: N/5 in better eye and N/6 in worst eye. * Distant vision: 6/6 in one eye & 6/9 in another eye * Spectacles not allowed * Contact lenses up to +/- 2D permitted 4. Colour Vision: * Normal on Ishihara/Tokyo Medical College (TMC) Chart. 5. Speech: * Clear speech, no stammering, lisping. Command of the English/Hindi language should be with clear understandable accent. 6. Language: * Fluency in English and Hindi. Salary : * During training – Rs. 15000/- per month * First Month after Training – Rs. 18400/- per month + Rs. 21,125/- flying allowance at 70 hours of flying. **Vacancies :** Male : Gen : 0, OBC : 72, ST : 12, SC : 02 Female : Gen : 85, OBC : 124, ST : 0, SC : 0 * Direcr Apply Online : [Click Here](http://portals.airindia.in/erecruitmentapr2018/OnlineApplicationForm.aspx)

એર ઇન્ડિયા કેબિન ક્રુ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો