એર ઇન્ડિયા ભરતી
એર ઇન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 મેડિકલ ડૉક્ટર MBBS ડિગ્રી 65000 1000 N/A 8 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. મેડિકલ ડૉક્ટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-11-28 00:00:00 થી 2018-12-26 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Air India Limited * Post Name : Medical Doctor * Total Post : 8 * Job Location : Mumbai, Maharashtra * Age Limited : In Notification * Education Qualification : MBBS Degree * Salary : Rs.65,000/- * Selection Process : Personal Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.1000/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Link : [Download](http://www.airindia.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1rdfHvlq-Z765-zMRRz_rHJBy_sbTIzWQ/view?usp=drive_open)

એર ઇન્ડિયા ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો