અલગપ્પા યુનિવર્સિટી ભરતી
અલગપ્પા યુનિવર્સિટી દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પ્રોજેક્ટ ફેલો એન્જીનિયરિંગ 12000 0 N/A 47 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. પ્રોજેક્ટ ફેલો

    મુલાકાત તારીખ:
    2019-03-19 00:00:00 થી 2019-03-19 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Alagappa University * Post Name : Project Fellow * Vacancies : 47 * job Location : Karaikudi (Tamil Nadu) * Qualification : Engineering * Age Limite : In Notification * Pay Scale : Rs.12,000/- per month * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](https://alagappauniversity.ac.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1kh76INNnKcHI7fl9Wv77Ddon_JJmOkNn/view)

અલગપ્પા યુનિવર્સિટી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો