પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 DGM, મેનેજર, સ્ટેનો એન્જીનિયરિંગ 17820 to 240000 500 52 Minimum 12 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. DGM, મેનેજર, સ્ટેનો

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-20 00:00:00 થી 2019-01-31 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India * Post Name : DGM, Manager, Steno * Total Post : 12 * Job Location : All Over India * Age Limited : Maximum 52 Year * Education Qualification : Engineering * Salary : Rs.17,820 - Rs.2,40,000/- > Application Fees : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.250/- > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Link : [Download](http://www.alimco.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1vzK7L5JK3PEEgyZYSPzUZBY9m6R-OjC8)

ALIMCO ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો