અલ્હાબાદ બેંક ભરતી
અલ્હાબાદ બેંક દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Specialist Officers Post Graduate 23700 to 45950 600 21 to 35 92 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Specialist Officers

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-04-09 00:00:00 થી 2019-04-29 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Allahabad Bank * Post Name : Specialist Officers * Vacancies : 92 * job Location : All Over India. * Qualification : Post Graduate * Age Limite : 21 to 35 Year * Pay Scale : Rs. 23,700/- to Rs. 45,950/- > Application Fee : * Gen/ OBC – Rs. 600 * SC/ ST/ Ex-Servicemen Rs. 100/- > Selection Process : * Online Test * Interview Apply Online Link : [Click Here](https://www.allahabadbank.in/) Application Form Link : [Download](https://ibpsonline.ibps.in/albdbspmar19/)

અલ્હાબાદ બેંક ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો