પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Scientist/ Gr. IV એન્જીનિયરિંગ 67700 100 32 Minimum 10 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Scientist/ Gr. IV

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-28 00:00:00 થી 2019-01-29 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : CSIR - Advanced Materials and Processes Research Institute * Post Name : Scientist/ Gr. IV(2) * Total Post : 10 * Job Location : Bhopal, Madhya Pradesh * Age Limited : Maximum 32 Year * Education Qualification : Engineering * Selection Process : Interview * Salary : Rs.67,700 per month > Application Fees : * General / OBC: Rs.100/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](https://ampri.res.in/) Application Online Link : [Download] (https://ampriindia.org/ampri/login.php?addid=16)

AMPRI ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો