પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Content Writer / Editor Graduate 15985 0 N/A 35 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Content Writer / Editor

    મુલાકાત તારીખ:
    2018-12-29 00:00:00 થી 2018-12-29 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Assam Electronics Development Corporation Ltd * Post Name : Content Writer / Editor * Total Post : 35 * Job Location : Assam * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Graduate * Salary : Rs. 15,985/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Link : [Download](http://www.amtron.in/)

AMTRON ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો