અન્ના યુનિવર્સિટીની ભરતી
અન્ના યુનિવર્સિટી દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અધ્યાપન પોસ્ટ જાહેરાતમાં જુઓ N/A 0 N/A 40 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અધ્યાપન પોસ્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-06-05 00:00:00 થી 2018-06-14 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Anna University * Post Name : Teaching Post >Total Post : 40 * Civil Engineering – 01 Post * Centre for Water Resources – 01 Post * Division of Structural Engineering – 01 Post * Chemistry – 03 Posts * Electronics & Communication Engineering – 10 Posts * Electrical & Electronics Engineering – 01 Post * English – 01 Post * Industrial Engineering – 03 Posts * Management Studies – 02 Posts * Manufacturing Engineering – 01 Post * Mathematics – 08 Posts * Mechanical Engg. (Internal Combustion Engg) – 01 Post * Mining Engineering – 02 Posts * Media Sciences – 01 Post * Physics – 03 Posts * Printing Technology – 01 Post >About Details * Job Location : Tamil Nadu (Chennai) * Age Limited : Kindly Check The Notification * Education Qualification : Post Wise Differrent Check the Official Notification * Salary : Rs. 20000 >Selection Process : * Written exam * Personal Interview * Document Verification >Apply Online Link : [Click Here](https://www.annauniv.edu/)

અન્ના યુનિવર્સિટીની ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો