પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સ્ટાફ નર્સ B.Sc.Nursing 22500 0 45 Minimum 23 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સ્ટાફ નર્સ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-23 00:00:00 થી 2019-01-28 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Andhra Pradesh Health and Family Welfare Department * Post Name : Staff Nurse * Total Post : 23 * Job Location : Andhra Pradesh * Age Limited : Maximum 45 Year * Education Qualification : B.Sc nursing * Salary : Rs.22500/- Per Month * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Merit List * Personal Interview Apply Online : [Click Here](https://www.anantapuramu.ap.gov.in/login.apo) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1rjj5QSWl3VxrAXby1MicmATLWPJCOtnn/view?usp=sharing)

AP HFWD ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો