પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ANM/MPHA 10 પાસ 21230 to 63010 0 42 Minimum 1900 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ANM/MPHA

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-02 00:00:00 થી 2019-02-20 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Andhra Pradesh Commissionerate of Health Family Welfare * Post Name : ANM/MPHA * Total Post : 1900 * Job Location : Andhra Pradesh * Age Limited : Maximum 42 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs. 21,230/- to Rs. 63,010/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written * Interview Apply Online : [Click Here](http://cfw.ap.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1F5LRdIGqOvW6dljH1QZNH1z10q0XgzBR/view)

APCFW ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો