પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Asst Statistical Officer સ્નાતકની ડિગ્રી N/A 250 18 to 42 78 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Asst Statistical Officer

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-12 00:00:00 થી 2019-03-06 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Andhra Pradesh Public Service Commission * Post Name : Asst Statistical Officer * Total Post : 78 * Job Location : Andhra Pradesh * Age Limited : 18 to 42 Year * Education Qualification : Bachelor’s Degree * Salary : In Notification * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.250/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.80/- Apply Online : [Click Here](https://psc.ap.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://psc.ap.gov.in/)

APPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો