પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પંચાયત સેક્રેટરી Any Degree 16400 to 49870 250 18 to 42 1051 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. પંચાયત સેક્રેટરી

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-27 00:00:00 થી 2019-01-26 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Andhra Pradesh Public Service Commission * Post Name : Panchayat Secretary * Total Post : 1051 * Job Location : Andhra Pradesh * Age Limited : 18 to 42 Year * Education Qualification : Any Degree * Salary : Rs.16,400 – Rs.49,870/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.250/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.80/- Apply Online : [Click Here](https://psc.ap.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://psc.ap.gov.in/Sy5bb2jv0oi3bmzj4fvkffr1d/Default.aspx)

APPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો