પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ડ્રાઈવર ઑપરેટર 10 પાસ 21230 to 63010 0 18 to 32 85 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ડ્રાઈવર ઑપરેટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-29 00:00:00 થી 2019-02-07 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Andhra Pradesh State Level Police Recruitment Board * Post Name : Driver Operator * Total Post : 85 * Job Location : Andhra Pradesh. * Age Limited : 18 to 32 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs. 21,230 – 63,010/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Physical Measurements & Driving Tests * Merit List * Interview Apply Online : [Click Here](http://slprb.ap.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1JIcHlEFdraNqZQbC6d4qLog5-n6kryGi/view)

APSLRB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો