પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Asst Executive Engineer / Electrical BE/B. Tech N/A 200 18 to 42 20 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Asst Executive Engineer / Electrical

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-26 00:00:00 થી 2019-04-25 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Andhra Pradesh Southern Power Distribution Company Limited, * Post Name : Asst Executive Engineer / Electrical * Vacancies : 20 * job Location : Andhra Pradesh * Qualification : B.E / B.Tech * Age Limite : 18 to 42 Year * Pay Scale : In Notification * Selection Process : Interview > Application Fee : * Application Processing Fee: Rs.200/- * Examination Fee (Except SC / ST / PWD): Rs.500/- Apply Online Link : [Click Here](http://apspdcl.cgg.gov.in/home1902psvkr.rps) Application Form Link : [Download](http://apspdcl.cgg.gov.in/home1902psvkr.rps)

APSPDCL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો