અરુણાચલ પ્રદેશ PSC ભરતી
અરુણાચલ પ્રદેશ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર માસ્ટર ડિગ્રી 57700 to 182400 100 N/A 25 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-07 00:00:00 થી 2019-03-12 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Arunachal Pradesh Public Service Commission * Post Name : Assistant Professor * Total Post : 25 * Job Location : Arunachal Pradesh * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Master's Degree * Salary : Rs.57,700 - Rs.1,82,400/- > Application Fees : * APST: Rs.100/- * Others: Rs.150/- > Selection Process : * Written Exam * Interview > Post Vacancies Details : * Hindi : 05 * Physics : 03 * Chemistry : 03 * Botany : 03 * Zoology : 03 * Education : 04 * Sociology : 02 * Anthropology : 02 Apply Online : [Click Here](https://appsconline.in/web/index.php) Application Online Link : [Download](http://www.appsconline.in/web/index.php)

અરુણાચલ પ્રદેશ PSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો