અરુણાચલ પ્રદેશ PSC ભરતી
અરુણાચલ પ્રદેશ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પ્રશિક્ષિત સ્નાતક શિક્ષક Master Degree with B.Ed 44900 to 142400 150 18 to 35 540 જગ્યા
2 પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ શિક્ષક સ્નાતકની ડિગ્રી 47600 to 151110 200 18 to 35 127 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. પ્રશિક્ષિત સ્નાતક શિક્ષક

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-06-07 00:00:00 થી 2018-07-09 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Arunachal Pradesh Public Service Commission * Post Name : Trained Graduate Teacher * Total Post : 540 * Job Location : Arunachal Pradesh * Age Limited : 18 year to 35 year * Education Qualification : Master Degree with B.Ed * Salary : 44,900 – 1,42,400 * Selection Process : Written Exam, Viva-voce > Application Fees : * Others : Rs.150/- * APST : Rs.100/- >Apply Online : [Click Here](http://www.appsconline.in/web/index.php)

 • 2. પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ શિક્ષક

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-06-07 00:00:00 થી 2018-07-09 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Arunachal Pradesh Public Service Commission * Post Name : Post Graduate Teacher * Total Post : 127 * Job Location : Arunachal Pradesh * Age Limited : 18 year to 35 year * Education Qualification : Bachelor’s Degree in Arts/Science/Commerce * Salary : Rs.47,600 – 1,51,100/- * Selection Process : Written Exam, Viva-voce > Application Fees : * Others: Rs.200/- * APST: Rs.150/- >Apply Online : [Click Here](http://www.appsconline.in/web/index.php)

અરુણાચલ પ્રદેશ PSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો