આસામ પોલીસ ભરતી
આસામ પોલીસ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ગ્રેડ III & ગ્રેડ IV 8 પાસ 12000 to 49000 0 18 to 54 756 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ગ્રેડ III & ગ્રેડ IV

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-03 00:00:00 થી 2019-01-31 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Assam Police * Post Name : Grade III & Grade IV * Total Post : 756 * Job Location : Assam * Age Limited : 18 to 54 Year * Education Qualification : 8th Pass * Salary : Rs.12,000 - Rs.49,000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://www.assampolice.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://slprbassam.in/)

આસામ પોલીસ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો