આસામ પોલીસ ભરતી
આસામ પોલીસ ડીપાર્ટમેન્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સબ-ઇન્સ્પેક્ટર B.sc 14000 to 49000 0 20 to 24 68 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સબ-ઇન્સ્પેક્ટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-01 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Assam Police Department * Post Name : Sub-Inspector * Total Post : 68 * Job Location : Assam * Age Limited : 20 to 24 Year * Education Qualification : B.Sc * Salary : Rs.14000 – 49000/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Test * Interview > Physical standards : > (i) Height (Minimum) Male Female * a) Gen / OBC / MOBC / SC 162.56 cm 154.94 cm * b) ST (H) / ST (P) 160.02 cm 152.40 cm > (ii) Chest (Only for men) Normal Expanded * a) Gen/OBC/MOBC/ * SC/ST (P) 80 cm 85 cm * b) ST (H) 78 cm 83 cm Apply Online : [Click Here](https://police.assam.gov.in/portlets/branches-of-assam-police) Application Online Link : [Download](http://www.slprbassam.in/)

આસામ પોલીસ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો