આસામ યુનિવર્સિટી ભરતી
આસામ યુનિવર્સિટી દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ગેસ્ટ ફેકલ્ટી માસ્ટર ડિગ્રી 25000 0 N/A 13 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ગેસ્ટ ફેકલ્ટી

    મુલાકાત તારીખ:
    2018-12-24 00:00:00 થી 2018-12-24 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Assam University * Post Name : Guest Faculty * Total Post : 13 * Job Location : Assam * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Masters Degree * Salary : Rs.25,000/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Link : [Download](http://www.aus.ac.in/)

આસામ યુનિવર્સિટી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો