બાબુ જગજીવન રામ મેમોરિયલ હોસ્પિટલ ભરતી
બાબુ જગજીવન રામ મેમોરિયલ હોસ્પિટલ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિનિયર રેસિડેન્ટ એમબીબીએસ 67700 to 208700 0 45 Minimum 12 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સિનિયર રેસિડેન્ટ

    મુલાકાત તારીખ:
    2019-03-25 00:00:00 થી 2019-03-25 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Babu Jagjivan Ram Memorial Hospital * Post Name : Sr Resident * Vacancies : 12 * job Location : Delhi * Qualification : MBBS * Age Limite : Maximum 45 Year * Pay Scale : Rs.67,700 - Rs.2,08,700/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit/Delhi+Govt/Delhi+Home) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1G3oh4QLdA0pmuAzJWL_JWdDvApYzXnjL/view)

બાબુ જગજીવન રામ મેમોરિયલ હોસ્પિટલ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો