બાલમેર લોરી ભરતી
બાલમેર લોરી & કંપની દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર ઓફિસર B.Com 21750 to 55000 0 30 Minimum 33 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. જુનિયર ઓફિસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-27 00:00:00 થી 2019-04-26 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Balmer Lawrie & Co. Limited * Post Name : Junior Officer * Vacancies : 33 * job Location : All India * Qualification : B.Com * Age Limite : Maximum 30 Year * Pay Scale : Rs.21,750-55,000/- * Selection Process : Written Test * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](http://balmerlawrie.com/) Application Form Link : [Download](http://www.balmerlawrie.com/pages/currentopening)

બાલમેર લોરી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો