બેંગલોર રૂરલ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી
બેંગલુરુ રૂરલ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પ્રોસેસ સર્વર 8 પાસ 17000 to 37000 200 18 to 40 12 જગ્યા
2 Peon 8 પાસ 17000 to 37000 200 18 to 40 4 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. પ્રોસેસ સર્વર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-11 00:00:00 થી 2019-02-11 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bengaluru Rural District Court * Post Name : Process Server * Total Post : 8 * Job Location : Bengaluru, Karnataka, India * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 8th Pass * Salary : Rs. 17,000/- to Rs. 37,000/- pm * Selection Process : Interview > Application Fees : * Gen/ OBC: Rs. 200/- * SC/ST/CAT-I and Physically Challenged: Rs. 100/- Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/bangalorerural) Application Online Link : [Download](http://recruitmenthck.kar.nic.in/district/bnr/prs/home.php)

 • 2. Peon

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-11 00:00:00 થી 2019-02-11 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bengaluru Rural District Court * Post Name : Peon * Total Post : 4 * Job Location : Bengaluru, Karnataka, India * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 8th Pass * Salary : Rs. 17,000/- to Rs. 37,000/- pm * Selection Process : Interview > Application Fees : * Gen/ OBC: Rs. 200/- * SC/ST/CAT-I and Physically Challenged: Rs. 100/- Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/bangalorerural) Application Online Link : [Download](http://recruitmenthck.kar.nic.in/district/bnr/prs/home.php)

બેંગલોર રૂરલ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો