પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અપ્પર ડિવિઝન ક્લાર્ક 10 પાસ 25500 0 18 to 27 47 જગ્યા
2 સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-III 10 પાસ 25500 0 18 to 27 13 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. અપ્પર ડિવિઝન ક્લાર્ક

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-31 00:00:00 થી 2019-02-25 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bhabha Atomic Research Centre * Post Name : Upper Division Clerk * Total Post : 47 * Job Location : All India * Age Limited : 18 to 27 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.25,500/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Interview * Skill test Apply Online : [Click Here](http://www.barc.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://recruit.barc.gov.in/barcrecruit/forms/registration/new_user.jsp)

 • 2. સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-III

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-31 00:00:00 થી 2019-02-25 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bhabha Atomic Research Centre * Post Name : Stenographer Grade-III * Total Post : 13 * Job Location : All India * Age Limited : 18 to 27 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.25,500/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Interview * Skill test Apply Online : [Click Here](http://www.barc.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://recruit.barc.gov.in/barcrecruit/forms/registration/new_user.jsp)

BARC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો