પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સોશિયલ મીડિયા ઓફિસર માસ્ટર ડિગ્રી 47000 to 195000 500 N/A 24 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સોશિયલ મીડિયા ઓફિસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-31 00:00:00 થી 2019-01-10 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Broadcast Engineering Consultants India Limited * Post Name : Social Media Officer * Total Post : 24 * Job Location : Noida, Uttar Pradesh * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Masters Degree * Salary : Rs.47,000 to Rs. 1,95,000/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.250/- Apply Online : [Click Here](http://www.becil.com/) Application Online Link : [Download](http://www.becil.com/vacancies)

BECIL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો