પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પેશન્ટ કેર મેનેજર સ્નાતકની ડિગ્રી 30000 500 40 Minimum 10 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. પેશન્ટ કેર મેનેજર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-20 00:00:00 થી 2019-04-03 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Broadcast Engineering Consultants India Ltd * Post Name : Patient Care Manager (PCM) * Vacancies : 10 * job Location : Delhi * Qualification : Bachelors Degree * Age Limite : Maximum 40 Year * Pay Scale : Rs.30,000/- * Selection Process : Interview > Application Fee : * Gen / OBC: Rs.500/- * SC / ST / PH: Rs.250/- Apply Online Link : [Click Here](http://www.becil.com/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1IbyuJTInFNm7VUTl-eLGp_Ch74MlEtZE/view)

BECIL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો