બીડ ડિસ્ટ્રિક્ટ ભરતી
બીડ ડિસ્ટ્રિક્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 હોમ ગાર્ડ 10 પાસ N/A 0 20 to 50 188 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. હોમ ગાર્ડ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-13 00:00:00 થી 2019-03-26 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Beed District * Post Name : Home Guard Male : 145 Female - 43 * Vacancies : 188 * job Location : Beed, Maharashtra * Qualification : 10th Pass * Age Limite : 20 to 50 Year * Pay Scale : In Notification * Application Fee : In Notification * Selection Process : Interview Apply Online Link : [Click Here](https://beed.gov.in/en/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1FSvP6X1bxRfGGR-h7LIwEGR9lsEP4CaG/view?usp=drive_open)

બીડ ડિસ્ટ્રિક્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો